Για να μείνεις στο Οικοτροφείο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου στην Αθήνα, θα πρέπει να υποβάλλεις σχετική αίτηση, η οποία να εγκριθεί από τη Διεύθυνση.

Διαδικασία
Η περίοδος των αιτήσεων διαμονής ξεκινά επισήμως με την ανακοίνωση των βάσεων των Σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ του Υπουργείου Παιδείας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντύπως ή ηλεκτρονικά.
Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη-ενημέρωση του υποψηφίου από τη Διεύθυνση, η οποία περιλαμβάνει και σύντομη περιήγησή του στο χώρο.
Η τελική επιλογή διενεργείται από τη Διεύθυνση σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό και ανακοινώνεται έγκαιρα στον υποψήφιο.

Τροφεία διαμονής (ακαδ. έτος 2021-22)*
Φοιτητές χωρίς κάρτα σίτισης (300€)
Φοιτητές με κάρτα σίτισης (250€)
Στρατιωτικοί Φοιτητές (150€)
Έκτακτοι επισκέπτες (25€ / ημέρα)

*Οι ανωτέρω τιμές αναγράφονται χωρίς τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.