Εν Αθήναις… Σύνδεσμοι

1. Εκκλησιαστικοί
2. Πολιτικοί
3. Φοιτητικοί

Φοιτητική πύλη

Στην παρούσα σελίδα είναι συγκεντρωτικά διαθέσιμες οι κύριες δικτυακές εφαρμογές που θα χρειαστείς στη φοιτητική σου ζωή σε καθημερινή βάση.

Για ειδικότερα θέματα, όπως βεβαιώσεις σπουδών, φοιτητικό τρίπτυχο, αναλυτικές καταστάσεις βαθμολογίας, πρόσβαση στην προσωπική σας καρτέλα σπουδών να έρχεσθε σε απευθείας επικοινωνία με τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Για ειδικότερες ανακοινώσεις (ωρολόγια προγράμματα σπουδών και εξετάσεων, επικοινωνίας με τα μέλη Δ.Ε.Π. / Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδηλώσεις του Τμήματος στο οποίο έχετε εγγραφεί να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του.
Για φοιτητικό βοηθητικό υλικό (ύλες, προηγούμενα θέματα εξετάσεων κλπ) μπορείτε να συμβουλεύεσθε τα διάφορα ανεπίσημα φόρουμ των φοιτητών του Τμήματός σας, ελέγχοντας, ωστόσο, τις εκεί πληροφορίες με μεγάλη προσοχή και πάντοτε με απευθείας επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό.